Skip to main content

La imatge de Santa Helena, que va ser esculpida l’any 1910 per Eduard Baptista Alentorn,  la trobem a dalt del cimbori de la Catedral de Barcelona.

La seva privilegiada ubicació ve determinada per dos motius. D’una banda, perquè ella, mare de l’emperador Constantí el Gran (segle IV), trobà miraculosament la veracreu de Jesucrist al Gòlgota de Jerusalem. Val a dir que la Catedral de Barcelona està dedicada a la Creu del Salvador. D’altra banda, la família Girona -mecenes de la façana principal de la Catedral- era molt devota de Santa Helena, i molts membres d’aquesta s’anomenaven així.