SAGRISTIA
Feiners:
de 10:00 a 12:30 h.
Dissabtes:
de 10:00 a 12:30 h. i de 17:30 a 19:00 h.
Diumenges i festius:
de 10:00 a 13:30 h. i de 17:30 a 19:00 h.
SECRETARIA
De dilluns a divendres:
de 9:00 a 13:30 h.
DOMERIA (SAGRAMENTS) (a l’edifici de Sant Sever, carrer de Sant Sever, 9-11)
De dilluns a divendres:
de 10:00 a 13:00 h.

Accessos

Porta Principal (Pla de la Seu)
Porta de Santa Eulàlia (Carrer del Bisbe): accés per a persones amb mobilitat reduïda
Porta de Sant Iu

Recordi