Skip to main content
A la Catedral hi són presents gremis i confraries. Com a referència tenim:
Associació Empresarial d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria i Afins, de Barcelona
Té per patrona la Mare de Déu de la Llum, en una capella del claustre. Cada primer dissabte de mes no festiu, celebren una eucaristia per pregar pels seus difunts.
Celebren la festa patronal el 2 de febrer
Confraria de Mestres Fusters, de Barcelona
Té Sant Josep com a patró, en una capella de la girola de la Catedral i en una altra del claustre.
Celebren la festa patronal el 19 de març
Confraria de Sant Marc Evangelista, de Mestres Sabaters de Barcelona
Té la seva capella a la Catedral.
Celebren la festa patronal entorn del 25 d'abril
Confraria de l’antic Gremi de Mestres Estorers
Té Sant Bernardí de Sena per patró, en una capella de la Catedral.
Celebren la festa patronal entorn del 20 de maig
Gremi de Serrallers de Barcelona
Veneren Sant Eloi, bisbe, com a patró, en una capella del claustre.
Fan una ofrena floral amb motiu de la festa patronal el dia 1 de desembre
L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa
Té cura de la seva capella, que és en el claustre.
Celebren la festa patronal l'11 de febrer, amb la celebració de l'eucaristia, el rosari i la processó de torxes