Skip to main content

Orde de Cavalleria del Sant Sepulcre de Jerusalem

L’ Orde de Cavalleria del Sant Sepulcre de Jerusalem té assignada la capella de Santa Clara i Santa Caterina (coneguda també com de Sant Esteve).

Creada el 1099, després de la Primera Creuada, per Godofreu de Bouillon, l’Orde de Cavalleria del Sant Sepulcre de Jerusalem és una associació de fidels cristians, establerta segons la llei eclesiàstica, a la qual el Sant Pare, que n’és el sobirà, li ha confiat la missió especial de subvenir econòmicament l’Església a Terra Santa i de reforçar la pràctica de la vida cristiana.

Capella de Sant Esteve

Sacre i Militar Orde Constantinià de Sant Jordi

Sota el patronatge de Sant Jordi, l’Orde te concedit l’ús litúrgic de la capella de la Visitació de la Mare de Déu i de Sant Jordi, situada a la girola de la catedral.
Segons la tradició, la fundació del Sacre i Militar Orde Constantinià de Sant Jordi es deu a l’Emperador Constantí el Gran. L’Orde va ser posada sota la Regla de Sant Basili pel Papa San Lleó Magne el 456. L’any 1190 l’Emperador d’Orient Isaac II Flavi Comnè li concedí els Estatuts.
Sota el Gran Mestratge de S.A.R. El Srm. Sr. Infant Don Carles, Duc de Calàbria, s’ha refermat amb claredat la natura eqüestre-religiosa i la seva finalitat: La Glorificació de la Creu, la Propagació de la Fe i la defensa de la Santa Romana Església.
D’acord amb els seus Estatuts, no tant sols és deure principal dels Cavallers i Dames Constantinians viure l’ideal cristià, sinó també participar en totes les manifestacions que contribueixin a l’increment dels principis religiosos i cooperar amb tots els mitjans per recuperar la pràctica de la vida cristiana, incidint especialment en els treballs d’acció social, assistència hospitalària i obres caritatives.
Capella de la Visitació

Sovirana Orde de Malta

La Sobirana i Militar Orde Hospitalari de Sant Joan de Jerusalem de Rodes i de Malta és un Orde religiós i hospitalari amb més de 900 anys d’història, el lema del qual és “Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum” (“La Defensa de la Fe i ajuda als més necessitats”) sense distinció de gènere, credo o condició. És, a més, un estat Sobirà amb relacions diplomàtiques bilaterals amb 105 països, entre ells Espanya i també presència com a Observador Permanent davant nombroses organitzacions internacionals, com les Nacions Unides.

És precisament el seu caràcter com a Estat Sobirà, la seva longevitat i el seu caràcter humanitari, el que permet a l’Orde de Malta de ser a primera fila per prestar ajuda com a organisme internacional en les catàstrofes humanitàries, conflictes i llocs de guerra. Els seus 13.500 membres, 80.000 voluntaris permanents i 25.000 professionals qualificats (la majoria metges i professionals sanitaris) formen una xarxa eficaç que engloba des de l’ajuda d’emergència per a refugiats i desplaçats interns en situació de guerra o conflicte, fins a intervencions en zones colpejades per desastres naturals, gestió d’hospitals, atenció mèdica i serveis socials. Els seus programes es desenvolupen de manera independent o en un marc de col·laboració amb governs i agències internacionals.

Capella de Sant Joan Baptista