El Sant Crist de Lepant de la Catedral de Barcelona es troba a la capella del Santíssim, just damunt del sepulcre de Sant Oleguer. Té una pàtina que el fa ennegrir.

Existeix una llegenda que diu que aquest Sant Crist estigué present a la batalla de Lepant de l’any 1571, precisament a la nau capitana de Joan d’Àustria, germanastre de Felip II. Aquesta fou una batalla decisiva. I gràcies a ella els turcs no pogueren avançar cap a Europa. Romangueren a les portes del continent cristià, i per això el papa Sant Pius V establí la festa del Roser el 7 d’octubre.

També hi ha una llegenda que diu que el Sant Crist, en plena batalla, va esquivar una bala, i d’aquí vindria la inclinació del seu cos. Altres han dit que es trobava a la bodega de la nau, i que va atansar el seu cos per tapar un gran forat que hagués fet naufragar l’embarcació capitana. Tot plegat són llegendes que indiquen el gran amor que moltes generacions han professat a aquest Sant Crist. Són les llegendes o tradicions que formen la poesia de la nostra història i el nostre art quan un fet històric és poc conegut, es farceix de poesia, o millor dit amb llegenda.