Skip to main content

Mare de Déu de Lourdes

Patrona de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes

Jornada Mundial del malalt

  • 9:30 h Missa a l’Altar de la Mare de Déu de Lourdes, al claustre
  • 11:00 h Rés del Rosari davant la capella, al claustre
  • 12:00 h Missa a l’Altar Major, presidida per Mons. Javier Vilanova, Bisbe Auxiliar de Barcelona
  • Acabada la missa, processó de torxes fins a la capella de la Mare de Déu de Lourdes
  • Ho promou l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes
  • Altres misses del dia: 9:00 h, 11:00 h i 19:15 h es celebren a la capella del Santíssim
  • Missatge del Sant Pare Francesc per a la XXXI Jornada Mundial del Malalt