Skip to main content
  • 10:00h Ofici de Lectura i Laudes. Hi participa el Cor de Cambra Francesc Valls
  • 12:00h Celebració de la unció dels catecúmens adults que rebran els sagraments de la iniciació cristiana durant la Pasqua.
  • 17:30h Rosari, en la soledat de Maria.
  • No hi ha cap celebració de l’Eucaristia fins a la Vetlla Pasqual