Skip to main content
  • 11:00h Ofici en honor a la Mare de Déu, a la Capella del Santíssim
  • Cant de la Salve davant la imatge de la Puríssima, que ens recorda que ella, l’any 1651, va atendre les peticions de tots els ciutadans i governants de la ciutat en ocasió d’una gravíssima pesta