Skip to main content
  • Misses del dia a la Capella del Santíssim: 9:00, 11:00 i 12:00h
  • 18:45 h – Vespres
  • 19:45  h – Missa conventual a l’altar major amb la participació del Gremi de Fusters que tenen Sant Josep com a patró.
  • Finalitzada la missa, visita a l’altar de Sant Josep
  • Hi participa el Cor Francesc Valls, amb els motets: Sant Josep