Skip to main content
  • 17:30 h Arribada del Catecúmens a la Catedral de Barcelona
  • Ritu d’elecció dels catecúmens adults que es preparen per a rebre els sagraments de la iniciació cristiana
  • El Ritu d’Elecció inclou la inscripció de noms de tots els Catecúmens que es preparen per rebre el baptisme a la Vetlla Pasqual. Típicament, el primer diumenge de Quaresma, els Catecúmens, els seus patrocinadors i les seves famílies es reuneixen a la Catedral. Els Catecúmens expressen públicament el seu desig de rebre el baptisme al bisbe diocesà. Els seus noms es registren en un llibre i es diuen Electe.
  • 19:15 h Dins de l’eucaristia presidida pel S. Cardenal Joan Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona.
  • Organitzat pel Servei Diocesà per al Catecumenat