Skip to main content
  • Celebració de la festa titular de la Catedral
  • 9:00h Benedicció del Terme de la Ciutat, des de la Creu del terrat
  • 18:45h Cant de Vespres
  • 19:15h Missa Conventual a l’Altar Major