Skip to main content
  • 19:15 h
  • Ritu d’elecció dels catecúmens adults que es preparen per a rebre els sagraments de la iniciació cristiana
  • Dins de l’eucaristia presidida per Mons. Javier Vilanova, Bisbe Auxiliar de Barcelona.
  • Organitzat pel Servei Diocesà per al Catecumenat