Skip to main content

Horari de distribució dels Sants Olis:

  • Dimarts Sant: En acabar la Missa Crismal, al claustre
  • Dimecres Sant, Dijous Sant i Dissabte Sant: de 10:00 a 12:45h, a la Sagristia
  • A partir del dimarts de l’Octava de Pasqua: Tot els dies (llevat dels diumenges) de 10:00 a 12:45h, a la Sagristia.