Skip to main content

El Sant Crist de Lepant presentarà, aquest 3 de maig, una imatge més primigènia, fruit de la restauració que s’ha estat duent a terme durant el darrer any. Tot i això, el resultat ha permès recuperar la policromia antiga que es trobava oculta sobre una capa de sutge, fum i restes de vernissos de diferents processos de restauració del segle XIX. L’eliminació d’aquesta capa superior ennegrida, dels darrers 150 anys, s’ha retirat deixant visible les expressions de la cara i les llagues, ferides i mostres pictòriques de la passió que li són pròpies.

 

Al mateix temps, la descoberta ha propiciat que es treballi una possible datació de la imatge. La tradició diu que fou regalada per Don Joan d’Àustria després de la batalla de Lepant, i d’aquí la seva postura corbada, fruit del miracle. Tanmateix, la comparació amb altres imatges ben datades apunten una atribució posterior al segle XII i anterior al segle XV, en tot cas anterior al segle XVI, com es podia pensar fins ara.